Arrow Fat Left Icon Arrow Fat Right Icon Arrow Right Icon Cart Icon Close Circle Icon Expand Arrows Icon Facebook Icon Instagram Icon Youtube Icon Hamburger Icon Information Icon Down Arrow Icon Mail Icon Mini Cart Icon Person Icon Ruler Icon Search Icon Shirt Icon Triangle Icon Bag Icon Play Video

Terms & returns

CONDITIONS

In case you are, for any reason, not completely satisfied with the purchased item, we offer a money back guarantee. We accept returns for up to 14 days after the date of purchase (as indicated on your receipt), provided the merchandise is unused.

Important Notes:

 1. In order to be reimbursed for the full price of your purchased item, you will need to show proof of identity (e.g. the original Delivery Note).
 2. All refunds will be made to the card you have used to make the payment, unless otherwise agreed.
 3. The money will be withdrawn, when the products leaves our warehouse.

RETURNS

All returns must comply with our return policies; hence, your refund is guaranteed if you take the following steps:

 • Seek for the RETURN FORM and detach the RETURNS label from it.
 • Complete the form with the details of the UNUSED item you want to return.
 • Have the merchandise carefully packed in its original package or any other well-sealed box. Don’t forget to include the completed return form AND a copy of the delivery note.
 • Attach the return label on the box and ship the purchased item to us. Use any trackable carrier, to be certain your item reaches our hands safely.

Note that the merchandise should be insured and have a delivery proof. If you fail to ship the item with a trackable carrier, we are NOT liable for packages lost in transit.

All return shipping costs will be billed as incurred and are payable by you, either you want to exchange or return an item.

We hold liability for non-working products or for supplying the wrong product. In these cases, please contact our headquarters PRIOR shipping the product back to us.

Your claim will be carefully assessed and if the goods are unused and returned in mint condition, please expect refund within the following 30 days after the evaluation of your case. We remind you that we will refund ONLY to the payment card you have used when placing the order, and not any other.

If the merchandise is not shipped back to us in excellent condition, a reduced refund shall be offered to you. We will contact you to settle details or send the purchased item back to you. Failing to respond within 14 days, will automatically initiate the return process and the good will be send back to you.

WARRANTY

This warranty covers all defects of merchandise (subjected to normal conditions of use) that relate to workmanship defects and faulty material.

Warranty time is 2 years.

What is NOT covered by this warranty:

 • Damage that has been the outcome of poor care
 • Normal wear & tear
 • Accidents

For defects covered by this warranty, the purchased item will be either replaced or repaired without any additional charges.

NOTE: If non-authorised persons have repaired or serviced the purchased item, this warranty becomes void instantly.

Any repairs, both warranted and non-warranted, can be performed at our service centers and our dealers. In case of repairs not covered by the warranty, please expect to be billed an appropriate charge. Handling and postage charges may be applied by our dealer, if work is done under the warranty.

------------------------------------------------------------------  

BETINGELSER

I tilfælde af at du ikke er helt tilfreds med dit køb, tilbyder vi, at du kan få pengene tilbage. Vi accepterer returneringer i op til 14 dage efter købsdatoen (som vises på din kvittering), hvis produktetet er ubrugt og i samme stand som ny.

Vigtige bemærkninger:

 1. Du skal kunne fremvise identitetsbevis, for at modtage det fulde beløb tilbagebetalt (eksempelvis den originale kvittering for levering).
 2. Medmindre andet er aftalt, vil alle tilbagebetalinger blive udstedt til samme kort, som du betalte med.
 3. Pengene bliver først trukket, når varen forlader vores lager.

RETURNERINGER

Alle returneringer skal være i overensstemmelse med vores returneringspolitik. Din tilbagebetaling er garanteret, hvis du følger nedenstående trin:

 • Find RETURNERINGSSKEMAET og skriv på RETURNERINGSMÆRKATET.
 • Udfyld skemaet med detaljerne om den UBRUGTE genstand som du vil returnere.
 • Pak genstanden ind i den originale indpakning eller en anden tæt indpakning. Glem ikke at vedlægge returningsskemaet OG en kopi af kvitteringen for levering.
 • Sæt returneringsmærkatet på pakken og send genstanden til os. Vi anbefaler PostNord eller en anden forsendelse med track&trace, for at garantere at genstanden kommer frem.

Bemærk venligst at produktet skal forsikres og have leveringsbevis. Hvis du ikke afsender genstanden med sporing, kan vi IKKE holdes ansvarlige for pakker der forsvinder undervejs.

Alle omkostninger i forbindelse med forsendelse af en returnering vil blive pålagt dig, uanset om du vil returnere eller bytte en genstand.

Vi er ansvarlige for produkter der ikke virker, eller hvis du har modtaget det forkerte produkt. I disse tilfælde skal du venligst kontakte vores administrative hovedsæde INDEN du sender produktet tilbage til os.

Din returnering vil blive kontrolleret ved modtagelse, og hvis varen er ubrugt, og returneret i samme stand som ny, vil du modtage en tilbagebetaling indenfor 30 dage efter kontrollen af din sag. Vi skal her påminde dig om, at vi UDELUKKENDE tilbagebetaler til det kort, som vi modtog betalingen fra.

Hvis ikke produktet sendes tilbage til os i samme stand som ny, tilbyder vi en reduceret tilbagebetaling. Vi vil kontakte dig for at aftale dette eller for at sende den købte vare tilbage. Hvis vi ikke får svar indenfor 14 dage, vil vi automatisk påbegynde returneringsprocessen, og varen vil blive sendt tilbage til dig.

GARANTI

Denne garanti dækker over alle fejl i produkter (i forbindelse med normal brug), der udspringer af fabriksfejl eller dårlige materialer.

Reklametionstiden er 2 år.

Følgende er IKKE dækket af denne garanti:

 • Skade som følge af dårlig pasning
 • Normal slitage
 • Uheld

Produkter der er dækket af denne garanti, vil enten blive byttet eller repareret uden yderligere omkostninger.

BEMÆRK: Hvis ikke-autoriserede personer har repareret den købte genstand, frafalder denne garanti med det samme. Jævnfør med lokal lovgivning, da du kan have flere rettigheder.

Enhver reparation kan blive foretaget ved vores servicecentre og vores forhandlere, uanset om det er dækket af garantien eller ej. I de tilfælde hvor en reparation ikke er dækket af garantien, skal du forvente en passende regning. Administrations- og forsendelsesgebyrer kan blive pålagt af vores forhandlere, når reparationer udføres under denne garanti.